LOS 7

Directions of playing Mah-Jong.

Iets verkleinde versie van het standaard, ongedateerde en telkens opnieuw in China herdrukte boekje.
Met achterin aparte pagina’s met puntentelling.
Met groen en blauw bedrukte omslag.