LOS 6

Directions of playing Mah-Jong.

Een van de standaard, ongedateerde versies van het telkens opnieuw in China herdrukte boekje.
Met achterin aparte pagina’s met puntentelling.
Met geel en blauw (= groen) be-drukte omslag van dikker papier.